:Tietosuojaseloste

(VIEW PRIVACY NOTICE REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING IN CALL CENTER)

Mood Media konserni on Delaware Corporation, jolla on useita tytäryhtiöitä ympäri maailmaa (jäljempänä “Mood” tai “me”). Moodin tytäryhtiöt on listattu tämän tietosuojaselosteen kohdassa “Mood yhtiöt”. Tämä tietosuojaseloste kuvaa Moodin käytäntöjä tietojen keräämisestä, käytöstä ja käsittelystä, joita saamme, kun käytät verkkosivustoamme (www.moodmedia.com tai www.moodmedia.fi), mukaan lukien aliverkkotunnuksemme, kuten blogimme, asiakasportaalin ja muun asiakaspalvelun, asiakkaiden laskutuksen sekä maksujärjestelmät, ja muut web-sovellukset (jäljempänä “sivustot”). Käyttämällä sivustoja, hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja käyttöehdot. Jos et hyväksy tietosuojakäytäntöjämme ja käyttöehtojamme, älä käytä sivustojamme.

Anonyymien tietojen automaattinen keräys

Kun vierailet Moodin sivustoilla, vierailustasi kirjataan automaattisesti tiettyjä anonyymejä tietoja, kuten selaimen tyyppi, palvelimen nimi ja IP-osoite, päivämäärä ja kellonaika sekä niiden sivustojen Internet-osoite, josta olet suoraan siirtynyt sivustollemme. Nämä tiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavissa.

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot / Henkilötiedot

“Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot / Henkilötiedot” ovat tietoja, jotka koskevat erityisesti sinua ja joiden avulla joku voi ottaa sinuun yhteyttä, kuten nimesi, osoitteesi, puhelin- tai faksinumerosi, sähköpostiosoitteesi tai mikä tahansa sivustolla ilmoittamasi tieto, jonka avulla voimme tunnistaa sinut yksilöllisesti. Mood on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi.

Tietojen käyttö

Mood voi käyttää sivustollaan kerättyjä, henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, ensisijaisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • käyttäjien henkilöllisyyden vahvistaminen ja tarkistaminen;
 • käyttäjätilien avaaminen, ylläpito, hallinnointi ja huolto;
 • liiketoimien käsittely, huolto tai täytäntöönpano ja niihin liittyvien viestien lähettäminen;
 • palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien tukeminen;
 • sivustojen parantaminen vastaamaan käyttäjien mieltymyksiä;
 • tuotteita tai palvelua koskevien päivitysten antaminen, mainosilmoituksien ja tarjouksien lähettäminen sekä muun Moodista ja sen tytäryhtiöistä kertovan tiedon lähettäminen;
 • käyttäjien kysymyksiin, kyselyihin ja kommentteihin vastaaminen sekä ohjeistus;
 • järjestelmien turvallisuuden ja eheyden ylläpito;
 • muu käyttötarkoitus, johon käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Mood käyttää automaattisesti kerättyjä, anonyymejä tietoja lähinnä apuna sivustojensa hallinnoissa ja käyttäjäkokemuksen parantamisessa. Mood voi myös antaa koottua anonyymistä tietoa sivustojensa käytöstä potentiaalisille liikekumppaneille, mainostajille ja muille riippumattomille yksiköille. Nämä tiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja.

Mood voi käyttää ulkopuolisten, analyysipalveluja tarjoavien yritysten, kuten Google Analytics ja Adobe, palveluja ja tekniikkaa keräämään tietoja sivustojensa käytöstä. Näillä kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla voi olla vaihtoehtoisia tapoja kerätä ja käyttää keräämäänsä tietoa.

Tiedonkeruu

Mood ei automaattisesti kerää henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivustojensa kautta. Mood saa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ainoastaan, mikäli niitä lähetetään Moodille.
Voit käyttää ja katsella sivustojamme paljastamatta itseäsi koskevia henkilökohtaisia ​​tietoja. Halutessasi voit lähettää Moodille henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja itsestäsi. Tällaisia tietoja ovat mm:

 • “Perustiedot” kuten nimi, titteli ja työnantaja;
 • “Yhteystiedot” kuten sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero;
 • “Tekniset tiedot” kuten IP-osoite sekä tiedot sivustojemme käytöstä;
 • “Laskutustiedot”; ja
 • “Muut tiedot”, jotka olet lähettänyt meille.

Mood voi sivustoillaan kerätä henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja mm. seuraavilla tavoilla:

 • ilmoittautumislomakkeilla
 • tapahtumiin ja toimintaamme liittyvillä kyselyillä
 • yhteydenottopyyntölomakkeilla

Keräämiemme tietojen lisäksi saatamme saada jotain tietoja myös kolmansilta osapuolilta ja voimme yhdistää ne tiedot keräämiimme tietoihin.

Yksityisyyden suojan noudattaminen

Mood, mukaan lukien sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Yksityisyyden suoja -puitesopimusta (EU-U.S. Privacy Shield Framework), joka on Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) asettama ja koskee Euroopan unionista (EU) ja Euroopan talousalueelta (ETA) kerättyjen ja Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen käyttöä ja säilyttämistä. Mood on vakuuttanut Yhdysvaltain kauppaministeriölle, että se noudattaa Yksityisyyden suoja -peraatteita (Privacy Shield Principles). Jos tämän tietosuojaselosteen ja Yksityisyyden suoja -peraatteiden (Privacy Shield Principles) välillä ilmenee ristiriitaa, niin Yksityisyyden suoja -periaatteet (Privacy Shield Principles) ovat ne, joita noudatetaan. Lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta ja Moodin antamasta vakuutuksesta saat osoitteesta: https://www.privacyshield.gov/

Yksityisyyden suoja -periaatteen (Privacy Shield Principles) mukaisesti Mood sitoutuu ratkaisemaan valitukset, jotka se on saanut henkilötietojesi keräämisestä tai käytöstä. Yksityisyyden suoja -menettelytapojamme (Privacy Shield politics) koskevat, EU ja ETA -alueiden yksityishenkilöiden tiedustelut ja valitukset, tulee ensisijaisesti lähettää Moodin osoitteeseen: privacyshield@moodmedia.com

Mood on myös sitoutunut siirtämään ratkaisemattomat, Yksityisyyden suojaa koskevat kanteet, Kansainvälisen riitojenratkaisukeskuksen amerikkalaisen välitysliitton (ICDR/AAA), joka on Yhdysvaltojen vaihtoehtoinen riidanratkaisuorganisaatio, ratkaistaviksi. Jos et saa meiltä ilmoitusta valituksestasi määräajassa tai jos emme ole ratkaisseet valitustasi, ota yhteyttä ICDR/AAA:n (the International Centre for Dispute Resolution, a division of the American Arbitration Association), josta saat lisätietoja. Voit myös jättää valituksen asiasta heidän sivustollaan osoitteessa http://go.adr.org/privacyshield.html  ICDR/AAA:n palvelut ovat sinulle ilmaisia. Mikäli valitustasi ei pystytä ratkaisemaan jollain Yksityisyyden suoja -mekanismilla, niin viimeisenä keinona ja tietyin edellytyksin, on mahdollista vedota sitovaan välimiesmenettelyyn. Lisätietoja saat osoitteesta https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction 

Mood sitoutuu tekemään yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaisten laatiman paneelin (DPA) kanssa ja noudattamaan paneelin antamia neuvoja, jotka koskevat henkilötietoja, jotka on siirretty EU:n alueelta työsuhdeasioihin liittyen.

Mood vastaa siitä, että se noudattaa Yksityisyyden suoja -peraatteita (Privacy Shield Principles) käsitellessään vastaanottamiaan henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja tai siirtäessään tietoja kolmannelle osapuolelle, joka toimii Moodin puolesta. Mood noudattaa Yksityisyyden suoja -periaatteita kaikissa EU- ja ETA-alueiden henkilötietojen siirroissa, mukaan lukien tietojen edelleensiirrot. Mood on myös vastuussa siitä, että kolmannen osapuolen edustajat, jotka toimivat Moodin puolesta, noudattavat Yksityisyyden suoja -periaatteita, ellei Mood osoita, että se ei ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Mood kuuluu Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission (the U.S. Federal Trade Commission) sääntely- ja täytäntöönpanovaltuuksien alaisuuteen, mitä tulee henkilökohtaisesti tunnistettavavien tietojen vastaanottamiseen ja siirtämiseen Yksityisyyden suoja -puitesopimusta noudattaen. Tietyissä tilanteissa, kuten viranomaisten laillisiin pyyntöihin vastaaminen tai kansallisten turvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisten vaatimusten täyttäminen, Mood voi joutua paljastamaan henkilötietosi ko. viranomaisille.

Tietojen luovuttaminen

Mood on globaali yritys, jolla on toimistoja useissa eri maissa. Mood edellyttää, että kaikki sen toimistot noudattavat EU:n ja ETA:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Mood voi jakaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja eri maiden toimistojensa kanssa ja tarpeen mukaan kolmansien osapuolten kanssa (kuten esimerkiksi alihankkijat, asianajajat ja kirjanpitäjät). Jos olet Pandora for Business -tilaaja, Mood voi jakaa henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot Pandoran kanssa. Mood voi jakaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja myös oikeudellisten vaatimusten yhteydessä, valtion viranomaisten pyynnöstä tai muutoin lain sallimissa rajoissa.

Moodi voi lisäksi jakaa tietoja suojatakseen immateriaalioikeuksia, estääkseen henkilöiden tai omaisuuden fyysisiä vahinkoja, ehkäisemään petoksia ja tukemaan tilintarkastusta sekä noudattaakseen hallintotapaa.

Liiketoimintansa kehittymisen myötä Mood voi myydä osia liiketoiminnastaan tai ostaa uusia, ja tällaisissa liiketoimissa asiakkaan tietoja voidaan siirtää. Mood voi käyttää apunaan sidosyrityksiä sivustojensa ylläpidossa ja hallinnoinnissa, tai muussa liiketoiminnan harjoittamisessa, ja nämä sidosyritykset voivat saada henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja tähän tarkoitukseen. Kaikissa tapauksissa Mood noudattaa sovellettavia tietosuojalakeja, suojatakseen henkilötietojen yksityisyyttä.

Mood ei anna henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Turvallisuus

Mood käyttää sivustoillaan erilaisia suojatoimenpiteitä, joiden avulla voidaan suojata henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja. Sivustoillamme kerättävät henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot lähetetään moodmedia.com -osoitteeseen ja osoitteesta salatussa muodossa, käyttämällä alan standardia, Secure Sockets Layer (SSL). Mood antaa henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen käyttöoikeuden vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä tuotteiden ja/tai palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen sekä niille henkilöille, joilla on lupa saada tällaisia ​​tietoja. Huomioithan kuitenkin, että Internetissä lähetettävää sähköpostia tai muuta tietoa ei täysin voida suojata luvattomilta kaappauksilta.

Henkilötietojasi koskevat oikeutesi

Sovellettavien lakien ja asetusten sekä tietosuojalakien mukaisesti, toimitamme pyynnöstä kopion henkilökohtaisesti tunnistettavista tiedoistasi. Sinulla on mahdollisuus korjata virheelliset tiedot ja rajoittaa oikeuksiamme käyttää tietojasi sekä pyytää poistamaan henkilökohtaisesti tunnistettavat tietosi järjestelmistämme (oikeus tulla unohdetuksi) tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kaikki tarkistamista, muuttamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen optout@moodmedia.com

Mikäli et ole vastustanut henkilökohtaisten tietojesi käyttöä (tällaisten tietojen keräämishetkellä tai sen jälkeen), Mood saattaa toisinaan lähettää sinulle viestejä tai uutisia esimerkiksi tuotteistaan ja palveluistaan. Jos et halua vastaanottaa kyseisiä viestejä jatkossa, voit napsauttaa viestin lopussa olevaa ”unsubscribe” / ”peruuta” -linkkiä tai lähettää vastaavan pyynnön sähköpostilla osoitteeseen optout@moodmedia.com

Sinulla on oikeus tehdä valitus Moodin käytännöistä sääntely- ja valvontaviranomaisille. Emme käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, ellei tässä tietosuojaselosteessa ole toisin mainittu.

California Privacy Rights (Kalifornian yksityisyydensuojalait), Kalifornian siviililain § 1798.83 mukaan Kalifornian asukkaat voivat halutessaan pyytää meiltä maksutta, kerran vuodessa, luettelon kolmansista osapuolista, joille olemme antaneet henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja (jos sellaisia ​​on) suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Pyydä pääsyä luetteloon lähettämällä viesti osoitteeseen optout@moodmedia.com.

Henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen säilyttäminen

Kun haluat, että poistamme henkilökohtaisesti tunnistettavat tietosi, tai kun saamiamme tietoja ei enää tarvita, poistamme tietosi rekistereistämme. Voimme kuitenkin säilyttää henkilötietojasi (i), jos se välttämätöntä viranomaisten tai laillisten vaatimusten takia, tai (ii) siltä osin, kuin tietojen poistaminen edellyttäisi meitä korvaamaan automaattiset varmuuskopiointijärjestelmämme.

Lasten tietosuoja

Sivustot on suunnattu ja suunniteltu 13-vuotiaiden tai sitä vanhempien henkilöiden käytettäviksi. Mood ei ota vastaan alle kolmetoista (13) vuotta täyttäneiden henkilöiden ilmoittautumisia tai jäsenyyshakemuksia, jos vain on tietoinen henkilön iästä. Mood ei pyydä tai tietoisesti kerää henkilökohtaisia ​​tietoja alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä lapsilta. Jos Mood havaitsee saaneensa henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevaa tietoa henkilöstä, joka ilmoittaa olevansa tai jonka Mood jostain muusta syystä uskoo olevan alle kolmentoista (13) vuoden ikäinen, niin Mood poistaa nämä tiedot järjestelmistään. Lapsen vanhempi tai laillinen huoltaja voi pyytää lapsen tietoja, niiden oikaisemista tai poistamista Moodin rekistereistä yhteyttä Moodin osoitteeseen optout@moodmedia.com.

Evästeet ja mainostajat

Sivustojen palvelimet tai sivustojen ylläpitäjien palvelimet voivat asettaa sivustoille evästeitä.

Evästeiden avulla Mood voi tunnistaa tietokoneesi samalla, kun käytät sivustoa ja niiden avulla Mood voi tehdä käyttäjäkokemuksesi miellyttävämmäksi. Evästeet ovat hyödyllisiä ja niiden avulla käyttäjät voivat kirjautua palveluihin tehokkaammin, seurata tapahtumahistorioita ja säilyttää tietoja istuntojen välillä. Evästeistä kerättäviä tietoja voidaan käyttää myös sivustojen toimivuuden parantamiseen.

Muut sisällöntuottajat ja / tai mainostajat, jotka saattavat näkyä sivustoilla, voivat myös käyttää evästeitä. Tällaisten mainosten sisältämät evästeet auttavat seuraamaan ja kohdistamaan sivustojen käyttäjien etuja. Niiden avulla voidaan mm. esittää “henkilökohtaisia” mainoksia tai muita viestejä, joita käyttäjä saattaa pitää mielenkiintoisina. Mood ei ole vastuussa tällaisista evästeistä.

Voimme käyttää myös muita tekniikoita, kuten esimerkiksi “web beacons” (pieni pala tietoa upotettuna verkkosivuilla olevan kuvaan), pikseleitä ja tunnisteita, joiden avulla pystymme seuraamaan kävijöiden sivuston käyttöä.

Useimmat verkkoselainsovellukset (kuten Microsoft Internet Explorer, Firefox ja Google Chrome), voivat ilmoittaa sinulle, mikäli käyttämäsi sivusto käyttää evästeitä. Voit käyttää selaimesi asetuksia ja estää evästeiden käytön tai vastaavat tekniikat. Jos poistat evästeet käytöstä, et välttämättä voi käyttää tiettyjä sivustojen henkilökohtaisia ​​toimintoja.

Ulkoiset linkit

Sivustot voivat sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, mukaan lukien mainostajat tai kolmannen osapuolen sisällöntuottajat, jotka tarjoavat latausmahdollisuuksia moodmedia.com tai moodmedia.fi -sivustolla. Tarkoitus on, että kaikki tällaiset linkit ovat hyödyllisiä ja kiinnostavia sivustojemme käyttäjille. Mood poistaa yrityksen linkin sivustoltaan, jos saa siitä kirjallisen pyynnön ko. yritykseltä. Huomaa, että Mood ei ole vastuussa muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kaikki verkkosivustot, joihin Moodin sivustoilta on hyperlinkki, voivat käyttää evästeitä. Mood kannustaa sinua lukemaan muiden verkkosivujen antamat tietosuojaselosteet ennen, kuin annat heille henkilökohtaisesti tunnistettavia ​​tietoja.

Muutokset tietosuojakäytäntöihimme ja tähän tietosuojaselosteeseen

Moodilla on oikeus muuttaa tai täydentää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Jos käytäntöihimme ja/tai tähän tietosuojaselosteeseen tehdään muutos, Mood julkaisee asiasta ilm oituksen sivustoillaan sekä linkin uuteen selosteeseen.

Mood yhtiöt

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavia Mood yhtiöitä:

Yhtiön nimi

Maa

AEI Collingham Holdings Co. Ltd.

Cayman Islands

AEI Holding Inc.

Cayman Islands

Alpe France SARL

France

Antane Investments Sàrl

Luxembourg

Convergence, LLC

U.S.A. (Florida)

DMX Holdings, LLC

U.S.A. (Delaware)

DMX Music Canada Inc.

Canada (Yukon Territory)

DMX Music Do Brasil LTDA

Brazil

DMX Music Satellite Services Ltd

UK

DMX Music UK Ltd

UK

DMX Residential Holdings, LLC

U.S.A. (Texas)

DMX Residential, LLC

U.S.A. (Texas)

DMX, LLC

U.S.A. (Texas)

IMS Instore Marketing Service GmbH

Germany

Instore Márketing Solutions, SAU

Spain

Lifestyle TV SRL

Argentina

Mediasound SAS

France

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

China

Mood Media A/S

Denmark

Mood Media AB

Sweden

Mood Media Australia Pty Limited

Australia

Mood Media Belgium Luxemburg BV

The Netherlands

Mood Media Belgium SA

Belgium

Mood Media Borrower, LLC

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Co-Issuer, Inc.

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Comercial SRL

Romania

Mood Media Corporation

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Eastern Europe BV

The Netherlands

Mood Media Entertainment International Limited

UK

Mood Media Europe BV

The Netherlands

Mood Media Finland Oy

Finland

Mood Media Germanics BV

The Netherlands

Mood Media GmbH

Austria

Mood Media GmbH

Germany

Mood Media Group CZ sro

Czech Republic

Mood Media Group SA

Luxembourg

Mood Media Holdings GmbH

Germany

Mood Media Holdings, LLC

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Hungary KFT

Hungary

Mood Media International SAS

France

Mood Media Ireland Limited

Ireland

Mood Media Ltd 

UK

Mood Media Netherlands BV

The Netherlands

Mood Media North America Holdings Corp.

U.S.A. (Delaware)

Mood Media North America, LLC

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Romania SRL

Romania

Mood Media Russia LLC

Russia

Mood Media SAS

France

Mood Media UK Holdings Limited

UK

Mood Polska Sp.  Z.o.o.

Poland

Mood US Acquisition1, LLC

U.S.A. (Delaware)

Music System Diffusion SARL

France

Muzak Belgium sprl

Belgium

Muzak Capital, LLC

U.S.A. (Delaware)

Muzak Holdings LLC

U.S.A. (Delaware)

Muzak LLC

U.S.A. (Delaware)

New Audio Visual Solutions and Applications Ltd

Greece

Primomedias SARL

France

Rediffusion Music France SARL

France

ServiceNET Exp, LLC

U.S.A. (Florida)

Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL

France

Tabata Music SAS

France

Technomedia NY, LLC

U.S.A. (Florida)

Technomedia Solutions, LLC

U.S.A. (Florida)

 

Ota yhteyttä meihin

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, yksityisyydensuojasta, Moodin tietoliikennekäytännöistä tai tiedoistasi Moodin rekistereissä, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköposti osoitteeseen optout@moodmedia.com tai privacyshield@moodmedia.com

Copyright © 2018 Mood Media Corporation. All trademarks registered. All rights reserved.

Kirjallisiin ja taiteellisiin omistusoikeuksiin tai muihin vastaavanlaisiin oikeuksiin sekä immateriaalioikeuksiin ja lakeihin vedoten, sellaisten elementtien kopiointi tai uudelleenjako, jotka muodostavat sivustot kokonaan tai osittain, on ehdottomasti kielletty.

Kaikki tässä tietosuojaselosteessa mainitut tuotemerkit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mood on pyrkinyt varmistamaan sivustojensa kautta välitettyjen tietojen paikkansapitävyyden, mutta Mood ei takaa sivustoilla olevien tietojen tai materiaalin oikeellisuutta, oikea-aikaisuutta tai täydellisyyttä. Mood ei ole vastuussa teknisistä epätarkkuuksista, asia- tai muista virheistä. Mood ei ota mitään vastuuta ongelmista, jotka liittyvät sivustoille pääsyyn, mahdollisista toimintahäiriöistä tai viestintään liittyvistä ongelmista.